Suhu fikseeritavad ehk mitte-eemaldatavad proteesid (laminaadid, kroonid, sillad, tihvtköntpanused)

Töö käik: hambaarst lihvib tuimestuse all hamba, võtab jäljendi, mille järgi valmistatakse laboris kas laminaat, juuretihvt, kroon vm. Järgmisel seansil kontrollitakse töö täpsust ja sobivust ning tsementeeritakse hambale. Mahukama töö puhul tuleb käia vastuvõtul ka mitu korda ning niikauaks võib valmistada ajutise proteesi.


Keraamiline või portselanist laminaat

Laminaatidega saab korrigeerida esteetilist välimust, katta tumedaid või natuke puseriti hambaid, tavaliselt kasutataksegi just esihammaste puhul. Hambalt lihvitakse pealmine kiht, võetakse jäljend ning valmistatakse laboris laminaat. Laminaatidega saab kauakestva ja kauni tulemuse hammast võimalikult palju säästes.
Laminaadi asetamine
Enne ja pärast laminaatide asetamist
  
Kroonid
Tehiskrooniga kaetakse hammas juhul, kui hamba loomulik krooniosa on kaariese või trauma tagajärjel kahjustunud või on soov saada kaunimat välimust. Tehiskroon katab hammast n.-ö. mütsina. Elusa hamba puhul lihvitakse hammas vastavalt tehiskrooni paksusele, suretatud hamba puhul valmistatakse üldjuhul juure sisse metallist tugevdustihvt ehk tihvtköntpanus ning kroon tsementeeritakse sellele.
Kroone valmistatakse erinevatest materjalidest, metallist valatud kroon täidab eelkõige hamba tugevdamise eesmärki.
Kui kroonimisega soovitakse saavutada aga just paremat esteetilist tulemust, võib soovitada täisportselanist krooni.
Levinuim variant on aga kahest materjalist kombineeritud kroon, kus metalli katab portselani kiht.
Üks kaasaegsemaid, kaunimaid ja tugevamaid materjale on tsirkoonium, kuid selle miinuseks on seni veel kõrgem hinnaklass.

Tehiskrooni asetamine lihvitud hambale

Tihvtköntpanus (piilar)
Kasutatakse, kui hamba krooniosa on hävinenud või vajab hammas erilist tuge (nt tugihammas tehiskroonidest sillale). See eeldab, et hambale on tehtud juureravi. Osa juuretäidisest eemaldatakse, võetakse jäljend, mille järgi valmistatakse laboris metallist tihvt. Tihvt tsementeeritakse juure sisse ning järgnevatel visiitidel valmistatakse sellele omakorda kroon. 
Tihvtköntpanus koos tehiskrooniga
Sildprotees
 Sildprotees koosneb mitmest üksteise külge ühendatud tehiskroonist. Valmistatakse juhul, kui on vaja asendada reas puuduvat hammast (võib ka rohkem, kui ühte). Naaberhambad lihvitakse, need kroonitakse (kutsutakse sillapeadeks) ning nende külge kinnituvad vahelülidena tehishambad.

Tehiskroonidest sildprotees


Suust eemaldatavad proteesid

Töö käik: hambaarst võtab mõlemalt lõualuult jäljendid. Laboris valmistatakse nende järgi protees. Töö valmib vähemalt kahe-kolme visiidi käigus. Kui valmistöö ei tundu mugav, tuleb selle korrigeerimiseks uuesti külastada hambaarsti, seda seni, kuni tulemus on hea.
Proteeside puhastamise kohta loe siit.


Osaline- ehk partsiaalprotees
Kui ühel lõualuul on vaja asendada rohkem hambaid, valmistatakse plastmassist (akrüülist) partsiaal- ehk osaline protees. Kinnitub suhu naaberhammastele toetuvate klambrite abil. Vajab igapäevast puhastust, milleks on vaja suust eemaldada. Puhastuseks sobivad spetsiaalsed harjad ja pastad ning proteesipuhastustabletid.
partsiaalprotees
Büügelprotees
Büügelprotees täidab sama ülesannet, mis partsiaalprotees, kuid erinevuseks on metallist valatud karkass koos klambritega ning erinevalt partsiaalproteesist toetub suus olevatele hammastele, mitte igemetele. Selle tulemusena säästab lisakoormuse võrra igemeid ja lõualuud. Ka on metallkarkass tugevam, mis annab võimaluse teha väiksemate mõõtmetega protees. Vajab igapäevast puhastust, milleks tuleb suust eemaldada.

Bgelprotees
Tugibüügelprotees

Totaalprotees
Valmistatakse juhul, kui lõualuul pole säilinud ühtegi hammast. Kinnitub vaakumiga, eriti hästi püsib tavaliselt ülemine protees. Vajab igapäevast puhastust, milleks tuleb suust eemaldada.

Alumine ja ülemine totaalprotees

Kombineeritud lahendused
Kui kõiki hambaid ei ole võimalik asendada suust mitte-eemaldavate proteesidega, võib kasutada ka kombineeritud variante. See tähendab, et valmistatakse näiteks kroonid või sild, mille külge kinnitub spetsiaalsete klambritega suust eemaldatav protees.
Võimalik on teha ka suust eemaldatav protees, mis kinnitub hambajuurele valmistatud spetsiaalsele lukule (juureankrule). Eeliseks on proteesi alla peidetud kinnitused ning parem suuspüsivus (eriti alumise proteesi puhul, mille suuspüsimisega on tavaliselt rohkem probleeme).Illustratiivne materjal on pärit Google pildipangast